Õiguslik avaldus

Privaatsus ja õiguslik osa


PALUN LUGEGE ENNE VEEBILEHE KÜLASTAMIST VÕI KASUTAMIST LÄBI KOGU ÕIGUSLIK AVALDUS JA PRIVAATSUSPOLIITIKA.


Sissejuhatus

Kõik nimed, logod ja kaubamärgid on SCA Groupi, selle tütarettevõtete, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite omand © 2008 SCA Group. Kõik õigused kaitstud. Selle lehe külastamine ja sellel olev teabe kasutamine toimub tingimustel, mis on toodud meie õiguslikus avalduses, privaatsuspoliitikas ja eetikapoliitikas. Meie eesmärk on, et kõik inimesed, kelle isikuandmeid SCA-s töödeldakse, tunneksid, et nende privaatsust austatakse ning et me anname endast parima, et kaitsta isikuandmeid, mis meile on esitatud. Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid sellest, millist teavet me kogume ja milleks seda kasutatakse.
Meie eesmärk on, et kõik inimesed, kelle isikuandmeid SCA-s töödeldakse, tunneksid, et nende privaatsust austatakse ning et me anname endast parima, et kaitsta isikuandmeid, mis on meile esitatud. Selle privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid sellest, millist teavet me kogume ja milleks seda kasutatakse.
 
Me oleme SCA HYGIENE PRODUCTS, OÜ
Meistri 10
13517, Tallinn
Tel: +372 6711500

Õiguslik avaldus

Sellel veebilehel (edaspidi „veebileht”) olevaid materjale pakub SCA Hygiene Products („SCA”) teenusena oma klientidele ning neid võib kasutada ainult informatiivsetel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel. Üksikuid koopiaid võib alla laadida vastavalt allpool esitatud sätetele.

Veebilehelt mistahes materjale alla laadides nõustute nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge kasutage veebilehte ega laadige sellelt alla materjale.

Kaubamärgi omandiõigus ja kasutamine

Kõik nimed, logod ja kaubamärgid on SCA Groupi, selle tütarettevõtete, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite omand © 2008 SCA Group. Kõik õigused kaitstud. SCA kaubamärke ja brändinimetusi võib kasutada ainult vastavalt sellele õiguslikule avaldusele või SCA eelneva loaga.

Intellektuaalomandi õigused ja piiratud kasutus

Kogu veebilehe sisu, näiteks tekstid, illustratsioonid, logod, nupuikoonid, pildid, audioklipid ja tarkvara, kuuluvad SCA-le või selle sisu tarnijatele ning neid kaitsevad Rootsi ning rahvusvahelised autorikaitse seadused. Veebilehel olevate materjalide volitamata kasutamine või levitamine võib rikkuda autoriõigusi, kaubamärgi õigusi ja/või muid seadusi ning toob kaasa nii tsiviil- kui ka kriminaalkaristused.

Veebilehte ega selle mingit osa ei tohi reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa ega muud moodi kasutada mistahes kaubanduslikul eesmärgil, mida SCA ei ole selgesõnaliselt lubanud. SCA veebilehtedel olevast teabest on lubatud alla laadida üks eksemplar isiklikuks, mittekaubanduslikuks ja asutusesiseseks kasutamiseks ainult ühte arvutisse, kui SCA ei ole andnud kirjalikku luba muuks.

Teavet ei tohi mistahes kaubanduslikel eesmärkidel ei muuta, kasutada ega edastada ning samuti ei tohi teabelt eemaldada autoriõiguse või muid omandiõiguse märkeid. Nõustute tõkestama materjalide mistahes volitamata kopeerimist ja tagama, et vajaduse korral järgivad neid piiranguid kõik teie organisatsiooni töötajad.

SCA ei anna mingit otsest või kaudset õigust ühegi patendi, autoriõiguse, kaubamärgi või ärisaladuse alase teabe alusel. SCA nimede, logode ja kaubamärkide kasutamiseks SCA toodete reklaamimiseks ja propageerimiseks on vaja SCA eelnevat nõuolekut.

Garantiidest lahti ütlemine

Siinkohal toodud teave on antud olemasolevas seisus ilma mingi otsese või kaudse garantiita, sealhulgas müüdavuse, intellektuaalse omandi mitterikkumine või eesmärgipärasuse garantiid. Juhul kui SCA lingib kolmanda osapoole veebilehele, siis toimub selline linkimine ainult kasutaja mugavuse huvides ning SCA ei võta endale mingit vastutust antud veebilehel oleva sisu või teabe korrektsuse eest ning samuti ei vastuta SCA selliste kolmandate osapoolte veebilehtede privaatsustavade eest.

Ühelgi juhul ei vastuta SCA mingite kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjude eest, mis on seotud saamata jäänud kasumiga, ärikatkestusega või teabe kaoga, mis tuleneb teabe kasutamisest või kasutamise võimatusest isegi juhul kui SCA-d on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

SCA ei garanteeri ka teabe, tekstide, illustratsioonide, linkide või muu teabes oleva täpsust ega täielikkust. SCA võib sisus või selles kirjeldatud toodetes teha muudatusi igal ajal ja ilma ette teatamata. SCA ei võta endale kohustust värskendada veebilehele kantud teavet või muid materjale.

Kasutaja esildised

Mistahes materjale, teavet või muid kommunikatsioone, mida sellele lehele edastate või postitate, peetakse mittekonfidentsiaalseks, mitte ainuõiguslikeks, kasutustasuta, tühistamatuks, täielikult all-litsentseeritavaks ja mittevaraliseks („kommunikatsioon”). SCA-l ei ole kommunikatsiooniga seotud kohustusi.

Nõustute veebilehele mitte sisenema ega seda kasutama viisil, mis võiks SCA mistahes arvutisüsteeme või võrke kahjustada või üle koormata, või kasutama veebilehte või sellel või selle läbi esitatud teavet eesmärgil, mis on ebaseaduslik või nende tingimustega keelatud.

SCA võib kommunikatsioone vabalt avaldada, kopeerida, levitada, lisada ja/või muul viisil kasutada koos kõigi andmete, piltide, helide, tekstide ja muu selles sisalduvaga mistahes kaubanduslikel või mittekaubanduslikel eesmärkidel.

Juhul kui esitate veebilehele või muul viisil SCA-le isikuandmeid, nõustute, et SCA kasutab selliseid andmeid teie teabe hindamiseks või SCA toodete ja teenuste turustamiseks, sealhulgas õigus edastada andmeid kolmandatele riikidele ja postitada teavet internetti. SCA vastutab Rootsi seaduste järgi sellise isikuandmete töötlemise eest ning valede andmete või muude isikuandmetega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta SCA-ga.

Muu

SCA võib neid tingimusi igal ajal selle postituse uuendamise käigus muuta.

SCA jätab vastavalt oma äranägemisele endale õiguse (1) muuta seda õiguslikku väidet; (2) pidevalt jälgida ja eemaldada postitusi; ja/või (3) katkestada veebilehe kättesaadavuse igal ajal ilma ette teatamata. Kui mõni õigusliku väite tingimus või säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mistahes põhjusel jõustamatuks, siis ei mõjuta või kahjusta see mingil viisil ülejäänud tingimuste ja sätete kehtivust ja rakendatavust.

 

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise poliitika

SCA Hygiene Products eesmärk on see, et kõik inimesed, kelle isikuandmeid SCA töötleb, tunneksid, et nende privaatsust austatakse ning et tema isikuandmeid kaitstakse nõuetekohaselt.

SCA järgib siseriiklikke andmekaitseseadusi, mis reguleerivad isikutega seotud teabe (isikuandmete) kogumist ja kasutamist.

Kogutud isikuandmed

Isikuandmeid, sealhulgas andmeid nagu näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kontonumber, mille SCA-le oma isiku tuvastamiseks edastate, töödeldakse SCA poolt nii manuaalselt kui ka arvutitega.

Proovitoote tellimisel või toote ostmisel küsitakse mõningaid isiklikke andmeid. Mistahes pooleliolev tellimus tühistatakse, kui te ei suuda meile anda soovitud ja täpset teavet. Teave, mida võib, kuid ei pea esitama (vabatahtlik teave), märgitakse veebilehel vastavalt. Olenemata sellest, kas soovite meile esitada seda vabatahtlikku teavet või mitte, saate siiski meie veebilehele ligi ja sellelt tellida.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Teie antud isikuandmeid töödeldakse selleks, et pakkuda teile soovitud teavet ja teenuseid ning ka turustamiseks ja müügi/tootearenduse järeltegevusteks.

Esitatud isikuandmeid võib edastada nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool asuvatele äripartneritele.

Kasutaja õigused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ siseriiklike õigusaktide alusel, mis käsitlevad üksikisikute isikuandmete töötlemise kaitset ja selliste andmete vaba liikumist, on teil õigus oma isikuandmetele ligipääsemiseks ja nende parandamiseks. SCA järgib neid õigusi võimalikult suurel määral, et täita kõik meie õiguslikud kohustused.

Teil on õigus esitada vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemise ja avaldamisega. Ent see tähendab seda, et mõnel juhul ei suuda me meie päringule vastata ega tellimust töödelda. Teil on õigus meilt mõistliku aja jooksul nõuda ja saada teavet oma töödeldavate isikuandmete kohta ja mistahes saadaval olevat teavet nende allika ja saajate ja saajate kategooriate kohta, kellele andmeid avalikustatakse, kui see peaks nii olema.

Küpsiseid

See leht sisaldab nn küpsiseid. Veebilehel kasutatakse küpsiseid, et anda kasutajale ligipääs funktsioonidele nagu teabematerjalide tellimine ja keele valik. Kui te ei soovi küpsiseid aktsepteerida, siis peate veebilehelt väljuma.

Kui teil on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega, siis võite meiega ühendust võtta eespool nimetatud aadressil.

Toodete väljapanekuruum

Mis on mis?

On olemas palju erinevaid tooteid ning nendega seotud mõistetest võib vahel olla päris keeruline aru saada. Samuti ka sellest, milliseid tooteid millal kasutada? Lühike vastus on: kõik sõltub vanusest, vooluse hulgast, olukorrast ning sellest, millises menstruatsioonitsükli etapis oled. Siin on toodud juhised, mis võivad sind aidata parima hügieenilise kaitse otsimisel.

Küsimused ja vastused meie toodete kohta

Hügieeniline kaitse ei ole tegelikult keeruline ning kui selle põhimõttest juba kord aru saad ning tead, millised tooted on sinu jaoks õiged, siis on see lihtsamast lihtsam. Oleme siia kogunud korduma kippuvad küsimused meie erinevate toodete kohta.

 
 
 
 
 

Did you forget your password?!

No worries! Just submit your username or e-mail address and we'll send you your details.

Error, you must fill in username
Error, entered e-mail or username doesn't exist
New password is sent
 
 
 
 
 
 
Wait

Subscribe to our newsletter

Our newsletter is a great way of keeping track of updates on the site, offers, events and much more. Simply submit your e-mail and you'll never miss out on anything. Libresse-related!

The entered email is already on the newsletter list.
Your e-mail is now registered to our newsletter!
Invalid email address
Required field

Unsubscribe

 
 
 
 
 
 
Wait

Unsubscribe to our newsletter

Was it something we said or did? Please contact us, so we can make it up to you. We're gonna miss you! Oh well, you can always sign-up again if you change your mind.

Error. Have you entered the correct e-mail?
You are now unsubscribed!
Invalid email address
Required field
 
 
 
 
 

Hi! Your browser is kind of old!

Update to any of these new versions.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Thanks for your question!

We receive many questions to our expert. The expert will only answer questions not answered before.

 
 
 
 
 
 

Delete account

Your Libresse account is removed